PUP Jarosław

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Informacje ogólne

Wydarzenia i aktualności

2016-06-21

Program ze środków rezerwy Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Program ze środków rezerwy Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 pkt 2-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645)

2016-06-21

Program ze środków rezerwy Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych na realizację robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia.

Program ze środków rezerwy Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych na realizację robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia.

2016-06-13

Partnerstwo Lokalne w powiecie jarosławskim!

Powiat Jarosławski i Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu są inicjatorami „Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w powiecie jarosławskim”.

2016-06-03

Informacja o zmianie miejsca obsługi Pracodawców

Dyrekcja Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu uprzejmie informuje, iż od dnia 13 czerwca br. kompleksowa obsługa Pracodawców odbywać się będzie w filii Powiatowego Urzędu Pracy na ul. Poniatowskiego 6 (budynek Rejonu Dróg Publicznych).

2016-06-02

Zamknięcie naboru wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy oraz w ramach projektu RPO WP.

Zamknięcie naboru wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy oraz w ramach projektu RPO WP.

2016-05-25

Zamknięcie naboru wniosków o refundację wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków RPO WP

Zamknięcie naboru wniosków o refundację wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków RPO WP

Zobacz wszystkie aktualności

Oferty pracy

Zobacz wszystkie oferty pracy

Najnowsze formy aktywizacji

Dostępne formy aktywizacji
Aby posortować dane w tabeli kliknij w interesujący Cię nagłówek
Nazwa Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Data od Data do Szczegóły
„A-B-C poszukiwania pracy - metody i formy” Sala w dawnym budynku Rejonu Dróg Publicznych, budynek obok szkoły nr 1, Jarosław 37-500, ul. Poniatowskiego 6 I piętro, pokój nr 18. 25 Grupowe informacje zawodowe 2016-09-29 2016-09-29 zobacz
„Metody poszukiwania pracy, E-rekrutacja” Sala w dawnym budynku Rejonu Dróg Publicznych, budynek obok szkoły nr 1, Jarosław 37-500, ul. Poniatowskiego 6 I piętro, pokój nr 18. 25 Grupowe informacje zawodowe 2016-09-28 2016-09-28 zobacz
„Prawa i obowiązki osoby bezrobotnej i poszukującej pracy, dokumenty aplikacyjne podstawy, wzory” Sala w dawnym budynku Rejonu Dróg Publicznych, budynek obok szkoły nr 1, Jarosław 37-500, ul. Poniatowskiego 6 I piętro, pokój nr 18. 25 Grupowe informacje zawodowe 2016-09-25 2016-09-25 zobacz
„Oczekiwania pracodawców wobec kandydatów do pracy, dokumenty aplikacyjne podstawy, wzory” Sala w dawnym budynku Rejonu Dróg Publicznych, budynek obok szkoły nr 1, Jarosław 37-500, ul. Poniatowskiego 6 I piętro, pokój nr 18. 25 Grupowe informacje zawodowe 2016-09-22 2016-09-22 zobacz
„Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą – skuteczne porozumiewanie się” Sala w dawnym budynku Rejonu Dróg Publicznych, budynek obok szkoły nr 1, Jarosław 37-500, ul. Poniatowskiego 6 I piętro, pokój nr 18. 25 Grupowe informacje zawodowe 2016-09-21 2016-09-21 zobacz
Zobacz wszystkie formy aktywizacji
Utworzono: 2012-07-24 09:58 | Redagował: Katowice IntraCOM 2012-12-24 13:27
Odwiedziny: 2852760

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl