PUP Jarosław

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Informacje ogólne

Wydarzenia i aktualności

2016-09-27

Program ze środków rezerwy Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych od 30 do 50 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje, że pozyskał w 2016 roku środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych od 30 do 50 roku życia.

2016-09-26

Zasiłek dla bezrobotnych na obszarze powiatu w 2017 roku przez 365 dni.

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje, że stopa bezrobocia na obszarze powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku przekroczyła 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

2016-09-21

Informacja

Zamknięcie naboru wniosków na staże z projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jarosławskim (II)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wspieranego w ramach Inicjatywy Na Rzecz Zatrudnienia Ludzi Młodych.

2016-09-16

Przedłużamy nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy w ramach programu ze środków rezerwy Funduszu Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu przedłuża nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu ze środków rezerwy Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 pkt 2 i 4-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

2016-09-15

Partnerstwo Lokalne w powiecie jarosławskim!

Starosta Powiatu Jarosławskiego oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu są inicjatorami „Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno– gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w powiecie jarosławskim”.

2016-08-31

Program ze środków rezerwy Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych „byłych opiekunów osób niepełnosprawnych”.

Program ze środków rezerwy Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych „byłych opiekunów osób niepełnosprawnych”.

Zobacz wszystkie aktualności

Oferty pracy

Zobacz wszystkie oferty pracy

Najnowsze formy aktywizacji

Dostępne formy aktywizacji
Aby posortować dane w tabeli kliknij w interesujący Cię nagłówek
Nazwa Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Data od Data do Szczegóły
Przedłużony nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy w ramach programu ze środków rezerwy Funduszu Pracy - Środki na podjęcie działalności gospodarczej - 2016-09-30 zobacz
„Oczekiwania pracodawców wobec kandydatów do pracy, dokumenty aplikacyjne podstawy, wzory” Sala w dawnym budynku Rejonu Dróg Publicznych, budynek obok szkoły nr 1, Jarosław 37-500, ul. Poniatowskiego 6 I piętro, pokój nr 18. 25 Grupowe informacje zawodowe 2016-12-22 2016-12-22 zobacz
„Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą – skuteczne porozumiewanie się” Sala w dawnym budynku Rejonu Dróg Publicznych, budynek obok szkoły nr 1, Jarosław 37-500, ul. Poniatowskiego 6 I piętro, pokój nr 18. 25 Grupowe informacje zawodowe 2016-12-21 2016-12-21 zobacz
„Własny biznes – krok po kroku” Sala w dawnym budynku Rejonu Dróg Publicznych, budynek obok szkoły nr 1, Jarosław 37-500, ul. Poniatowskiego 6 I piętro, pokój nr 18. 25 Grupowe informacje zawodowe 2016-12-20 2016-12-20 zobacz
„Urząd Pracy bez tajemnic - formy wsparcia, dokumenty aplikacyjne - podstawy” Sala w dawnym budynku Rejonu Dróg Publicznych, budynek obok szkoły nr 1, Jarosław 37-500, ul. Poniatowskiego 6 I piętro, pokój nr 18. 25 Grupowe informacje zawodowe 2016-12-19 2016-12-19 zobacz
Zobacz wszystkie formy aktywizacji
Utworzono: 2012-07-24 09:58 | Redagował: Katowice IntraCOM 2012-12-24 13:27
Odwiedziny: 2994289

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl