PUP Jarosław

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Informacje ogólne

Wydarzenia i aktualności

2016-08-22

Nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy w ramach programu ze środków rezerwy Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ogłasza nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu ze środków rezerwy Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy

2016-08-22

Nabór wniosków o refundację wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach programu ze środków rezerwy Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych,

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ogłasza nabór wniosków o refundację wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach programu ze środków rezerwy Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy

2016-08-22

Program ze środków rezerwy Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje, że pozyskał w 2016 roku środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

2016-08-22

Program ze środków rezerwy Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (II).

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje, że pozyskał w 2016 roku środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (II).

2016-06-21

Program ze środków rezerwy Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Program ze środków rezerwy Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 pkt 2-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645)

2016-06-21

Program ze środków rezerwy Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych na realizację robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia.

Program ze środków rezerwy Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych na realizację robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia.

Zobacz wszystkie aktualności

Oferty pracy

Zobacz wszystkie oferty pracy

Najnowsze formy aktywizacji

Dostępne formy aktywizacji
Aby posortować dane w tabeli kliknij w interesujący Cię nagłówek
Nazwa Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Data od Data do Szczegóły
Nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy w ramach programu ze środków rezerwy Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej PUP Jarosław 20 Środki na podjęcie działalności gospodarczej - 2016-09-02 zobacz
„Oczekiwania pracodawców wobec kandydatów do pracy, dokumenty aplikacyjne podstawy, wzory” Sala w dawnym budynku Rejonu Dróg Publicznych, budynek obok szkoły nr 1, Jarosław 37-500, ul. Poniatowskiego 6 I piętro, pokój nr 18. 25 Grupowe informacje zawodowe 2016-12-22 2016-12-22 zobacz
„Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą – skuteczne porozumiewanie się” Sala w dawnym budynku Rejonu Dróg Publicznych, budynek obok szkoły nr 1, Jarosław 37-500, ul. Poniatowskiego 6 I piętro, pokój nr 18. 25 Grupowe informacje zawodowe 2016-12-21 2016-12-21 zobacz
„Własny biznes – krok po kroku” Sala w dawnym budynku Rejonu Dróg Publicznych, budynek obok szkoły nr 1, Jarosław 37-500, ul. Poniatowskiego 6 I piętro, pokój nr 18. 25 Grupowe informacje zawodowe 2016-12-20 2016-12-20 zobacz
Nabór wniosków o refundację wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach programu ze środków rezerwy Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej PUP Jarosław - Wyposażenie/ Doposażenie stanowiska pracy 2016-08-22 2016-09-02 zobacz
Zobacz wszystkie formy aktywizacji
Utworzono: 2012-07-24 09:58 | Redagował: Katowice IntraCOM 2012-12-24 13:27
Odwiedziny: 2915652

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl